Kung fu baton

Bâton

kung fu kwan do

kwan do

Kung fu lance

Lance

Kung fu pelle de moine

Pelle de moine

Kung fu pu dao

Pu dao

Kung fu Hallebarde a faucilles et serpent

Hallebarde a faucilles et serpent

kung fu hallebarde hache longue

Hallebarde hache longue

kung fu hallebarde pelle et croissant

hallebarde pelle et croissant

Kung fu fourche

Fourche

Kung fu Hallebarde a dents de loup

Hallebarde a dents de loup